เจแปนแอร์ไลน์เสิร์ฟอาหารฮาลาล รองรับนักท่องเที่ยวมุสลิม

05/ก.ค./2016 01:48:37 โดย ADB
0
943


สายการบินเจแปนแอร์ไลน์ได้เริ่มให้บริการอาหารที่ได้รับการรับรอง “ฮาลาล” เพื่อให้ผู้โดยสารมุสลิมรู้สึกอุ่นใจยิ่งขึ้น เมื่อรับประทานอาหารที่ทางสายการบินจัดบริการระหว่างเที่ยวบิน โดยเริ่มต้นจากเที่ยวบินระหว่างประเทศขาออกจากญี่ปุ่นทั้งหมดในเดือนมิถุนายน
       
       ตัวแทนของสายการบินแห่งญี่ปุ่น ระบุว่า จำนวนผู้โดยสารที่เป็นมุสลิมได้เพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยเฉพาะในเที่ยวบินไปยังมาเลเซีย และ อินโดนีเชีย ทำให้บริษัทการบินหลายแห่งได้เริ่มเสิร์ฟอาหารพิเศษสำหรับผู้โดยสารกลุ่มนี้กันแล้ว
       
       ทุกวันนี้ เจแปนแอร์ไลน์จัดอาหารพิเศษสำหรับผู้โดยสารมุสลิม ซึ่งเข้าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดโดยสมาคมการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ อาหารเหล่านั้นไม่มีส่วนประกอบของสารที่สกัดจากกระดูก หรือ หนังหมู รวมทั้งเนื้อหมูและแอลกอฮอล์ แต่ไม่จำเป็นต้องผ่านการรับรองว่าเป็นอาหาร “ฮาลาล”
       
       แต่จากนี้เป็นต้นไป เจแปนแอร์ไลน์จะจัดอาหารที่ได้รับการรับรองฮาลาลสำหรับผู้โดยสารมุสลิมในทุกเที่ยวบินระหว่างประเทศที่ออกจากญี่ปุ่น โดยได้รับความร่วมมือจาก Japan Islamic Trust หรือศูนย์วัฒนธรรมอิสลามแห่งญี่ปุ่น ในการชิมอาหาร และพัฒนารายการอาหารนานกว่า 1 ปี
       
       นอกจากนี้ เจแปนแอร์ไลน์จะเปลี่ยนถ้วยชามทั้งหมดที่ใช้สำหรับเสิร์ฟอาหารสำหรับมุสลิมเป็นภาชนะแบบใช้แล้วทิ้งด้วย เพราะตามหลักของฮาลาลแล้วจะต้องแยกใช้ถ้วยชามและภาชนะต่าง ๆ โดยสายการบินส่วนใหญ่ ยกเว้นบริษัทที่มีฐานปฏิบัติงานอยู่ในประเทศอิสลาม จะล้างถ้วยชามทั้งหมดรวมกัน โดยไม่คำนึงว่าเป็นถ้วยชามที่ใช้สำหรับอาหารสำหรับมุสลิม หรือ อาหารอื่น

เจแปนแอร์ไลน์เสิร์ฟอาหารฮาลาล รองรับนักท่องเที่ยวมุสลิม

ร้านขายอาหารฮาลาลในญี่ปุ่น


 ทั้งนี้ คาดกันว่า ในปี 2050 จะมีผู้นับถือศาสนาอิสลามทั่วโลกมากถึง 2,700 ล้านคน หรือราวร้อยละ 30 ของประชากรโลก ผู้โดยสารมุสลิมหลายคนนำขนมปังติดตัวขึ้นมารับประทานบนเครื่อง หรือไม่ก็ทนหิวระหว่างการเดินทาง แม้ในเที่ยวบินระยะไกลซึ่งใช้เวลานานนับสิบชั่วโมง เพราะไม่มีอาหารฮาลาลให้รับประทาน
       
       อาหาร “ฮาลาล” นอกจากต้องไม่มีส่วนประกอบของเนื้อหมูและแอลกอฮอล์แล้ว ยังต้องผลิตตามข้อกำหนดในศาสนาอิสลาม โดยองค์กรมุสลิมในแต่ละประเทศจะเป็นผู้รับรอง “ฮาลาล” ให้แก่อาหารและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ผลิตขึ้นตามกระบวนการผลิตที่เข้าเกณฑ์มาตรฐาน


ที่มา:ผู้จัดการออนไลน์


  


ความคิดเห็น
 


Facebook Comments