ขอเชิญร่วมงานการกุศล "รวมใจสู่ด่อฮีรุ้ล สัมพันธ์ 55" วันที่ 21 ม.ค 2555

16/ม.ค./2012 05:27:15 โดย ADB
0
1690


คณะกรรมการและสัปบุรุษ มัสยิดดอฮีรุ้ลอิสลาม (ทองหล่อ) ขอเชิญร่วมงานการกุศล "รวมใจสู่ด่อฮีรุ้ล สัมพันธ์ 55" ในวันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2555


ขอความสันติสุขจงประสบแด่ท่าน ทางคณะกรรมการและสัปบุรุษ มัสยิดด่อฮีรุ้ลอิสลาม (ทองหล่อ) ขอเชิญร่วมงานการกุศล "รวมใจสู่ด่อฮีรุ้ล สัมพันธ์ 55"
ในวันเสาร์ ที่ 21 มกราคม 2555 ณ ซอยพัฒนาการ 20 แยก 10 (ซอยสวนหลวง) แขวง-เขตสวนหลวง กทม. โทร.02-714-8560

     โดย ส.ส. อนุชา บูรพชัยศรี (สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร) ประธานในพิธี
     ส.ก. ประสิทธิ์ รักสลาม (สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร) ประธานจัดงาน
     อาจารย์กอเซ็ม มั่นคง อิหม่ามมัสยิดดอฮีรุ้ลอิสลาม ทองหล่อ (ประธานอำนวยการ)
     ฮัจยีบุญเลิศ อาลี ฮัจยีอับบ๊าส มนฑา ฮัจยีอาลี หมัดละ ฮัจยีซุดดี อามีน ฮัจยีซบ เหมสงวน ส.ก.ณัฐวุฒิ หมัดนุรักษ์ ส.ข.สมาน เดชะชีพ ส.ข.บัญชา บุญชม นายเกษม ตะเคียนเขตต์ (รองประธานจัดงาน)
     ฮัจยีพงษ์ศักดิ์ สาโรวาท (ที่ปรึกษากิติมศักดิ์)

กำหนดการ
     10.00 น. ลงทะเบียนเยาวชนชั้นปี 3
     11.00 น. เริ่มทดสอบ
     12.28 น. ร่วมละหมาดซุฮรี (ทดสอบต่อ)
     16.00 น. แขกรับเชิญ ร่วมดื่มน้ำชาการกุศล
     17.44 น. ร่วมละหมาด มัฆริบ
     18.30 น. ท่าน ส.ส. อนุชา บูรพชัยศรี (ประธานในพิธี) ถึงบริเวณงาน การขับร้องอนาซีด จาก มาฮัดอัสสาม (คลองกุ่ม) อาจารย์กอเซ็ม มั่นคง อิหม่ามมัสยิดดอฮีรุ้ลอิสลาม ทองหล่อ กล่าวต้อนรับแขกผู้ที่เกียรติที่มาร่วมงาน
          - อัญเชิญพระมหาคำภีร์อัลกุรอาน โดย น.ส.ยามีละห์ หวังทอง
          - ประธานจัดงาน ส.ก. ประสิทธิ์ รักสลาม กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์การจัดงาน
          - ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน พร้อมให้โอวาท
การขับร้อง อนาซีด นักเรียนโรงเรียนสวนรัฐวิทยา (สวนหลวง)
     19.00 น. บรรยายพิเศษโดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
     20.00 น. อภิปรายศาสนธรรม โดยอาจารย์กอเซ็ม มั่นคง อาจารย์มับรูก บุญมาเลิศ และอาจารย์อนัส ดาราฉาย เรื่องเมื่อไรจะทำ
     24.00 น. ดุอาอ์ปิดงาน

ที่มา: ไทยมุสลิม


  


ความคิดเห็น
 


Facebook Comments