มัสยิดมุมีนีน Hambantota Srilanka

27/ก.ย./2014 12:24:08 โดย ADB
0
2192


ข้อมูลมัสยิดมุมีนีน Hambantota Srilanka

จำนวนบ้าน 62 หลัง
 จำนวนผู้ชายที่บรรลุศาสนภาวะแล้ว 81 คน
 จำนวนอุลามาอฺที่ผ่านการออก 1 ปีี - คน
จำนวนคนที่ผ่านการออก 4 เดือน 2 คน
 จำนวนคนที่ผ่านการออก 40 วัน 11 คน
 จำนวนคนที่ออก 3 วัน 1 ญามาอัต ต่อเดือน
 ร่วมตะเล็มมัสยิด 11 คน
 ตะเล็มบ้าน 7 หลัง
 ร่วมประชุม 7 คน
 กัส 1 วันอังคาร กัส2 วันพุธ
 จำนวนผู้หญิงที่ผ่านการออกมัสตูรอ 40 วัน - คน
 จำนวนผู้หญิงที่ผ่่านการออกมัสตูรอ 10 วัน - คน
 จำนวนผู้หญิงที่ผ่านการออกมัสตูรอ 3 วัน 21 คน
 ตะเล็มมัสตูรอ - แห่ง
 อาบาดี้ - ชิป
 ร่วมละหมาดญามาอะห์ 45%


  


ความคิดเห็น
 


Facebook Comments