มัสยิดดุ้ลนูร Hambantota Srilanka

27/ก.ย./2014 12:37:03 โดย ADB
0
2463


ข้อมูลมัสยิดดุ้ลนูร Hambantota Srilanka

จำนวนบ้าน 253 หลัง
 จำนวนผู้ชายที่บรรลุศาสนภาวะแล้ว 384 คน
 จำนวนอุลามาอฺที่ผ่านการออก 1 ปีี 1 คน
จำนวนคนที่ผ่านการออก 4 เดือน 15 คน
 จำนวนคนที่ผ่านการออก 40 วัน 38 คน
 จำนวนคนที่ออก 3 วัน 2 ญามาอัต ต่อเดือน
 ร่วมตะเล็มมัสยิด 30 คน
 ตะเล็มบ้าน 3 หลัง
 ร่วมประชุม 10 คน
 กัส 1 วันอังคาร กัส2 วันพุธ
 จำนวนผู้หญิงที่ผ่านการออกมัสตูรอ 40 วัน 2 คน
 จำนวนผู้หญิงที่ผ่่านการออกมัสตูรอ 10 วัน - คน
 จำนวนผู้หญิงที่ผ่านการออกมัสตูรอ 3 วัน 1 คน
 ตะเล็มมัสตูรอ 2 แห่ง
 อาบาดี้ 1 ชิป
 ร่วมละหมาดญามาอะห์ 60%


  


ความคิดเห็น
 


Facebook Comments