มัสยิด Fort Hambantota Srilanka

27/ก.ย./2014 12:40:34 โดย ADB
0
2234ข้อมูลมัสยิด Fort Hambantota Srilanka

จำนวนบ้าน 313 หลัง
 จำนวนผู้ชายที่บรรลุศาสนภาวะแล้ว 535 คน
 จำนวนอุลามาอฺที่ผ่านการออก 1 ปีี - คน
จำนวนคนที่ผ่านการออก 4 เดือน 11 คน
 จำนวนคนที่ผ่านการออก 40 วัน 51 คน
 จำนวนคนที่ออก 3 วัน 2 ญามาอัต ต่อเดือน
 ร่วมตะเล็มมัสยิด 20 คน
 ตะเล็มบ้าน 35 หลัง
 ร่วมประชุม 15 คน
 กัส 1 วันอังคาร กัส2 วันพุธ
 จำนวนผู้หญิงที่ผ่านการออกมัสตูรอ 40 วัน - คน
 จำนวนผู้หญิงที่ผ่่านการออกมัสตูรอ 10 วัน 2 คน
 จำนวนผู้หญิงที่ผ่านการออกมัสตูรอ 3 วัน 7 คน
 ตะเล็มมัสตูรอ 1 แห่ง
 อาบาดี้ 1 ชิป
 ร่วมละหมาดญามาอะห์ 60%
  


ความคิดเห็น
 


Facebook Comments