ไฟล์เสียงมูเชารัตประเทศไทย ที่นีซอมมุดดีน 12-15 ก.ย 58

12/ก.ย./2015 07:34:48 โดย ADB
0
10172


ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวในงานศาสนาได้ที่ https://www.facebook.com/groups/dawahthai/


Podcast

1. บายานซุบฮิ 12-9-58 เมาลานาสะอั๊ด(เมาลานาอับบาส แปล)
http://www.muslim2world.com/mp3/nizamuddin/12-15-9-58/1.12-9-58.mp3


Podcast

2. บายานซุบฮิ 13-9-58 เมาลานายะกู๊บ(เมาลานาอับบาส แปล)
http://www.muslim2world.com/mp3/nizamuddin/12-15-9-58/2.13-9-58.mp3

Podcast

3. ตัรฆีบ 5 อาม้าล 13-9-58 โปรเฟสเซอร์อับดุลฮาลีม(เมาลานาเฟาซี แปล)
http://www.muslim2world.com/mp3/nizamuddin/12-15-9-58/3.13-9-58.mp3

Podcast

4. การเชื่อมโยงกับมัสยิด-โยรประจำเดือน 13-9-58 บั๋ยฟารุก(เมาลานาอับบาส แปล)
http://www.muslim2world.com/mp3/nizamuddin/12-15-9-58/4.13-9-58.mp3

Podcast

5. งานผู้หญิง 13-9-58 โปรเฟสเซอร์อับดุลฮาลีม(เมาลานาเฟาซี แปล)
http://www.muslim2world.com/mp3/nizamuddin/12-15-9-58/5.13-9-58.mp3

Podcast

6. บายานซุบฮิ 14-9-58 เมาลานาอะหมัด ลาต(เมาลานาอับบาส แปล)
http://www.muslim2world.com/mp3/nizamuddin/12-15-9-58/6.14-9-58.mp3

Podcast

7. บายานตัรฆีบซีฟัตดาอี 14-9-58 เมาลานาสะอั๊ด(เมาลานาอับบาส แปล)
http://www.muslim2world.com/mp3/nizamuddin/12-15-9-58/7.14-9-58.mp3

Podcast

8. บายานตัรฆีบฟิเกรของท่านนบี 14-9-58 เมาลานาอะหมัด ลาต(เมาลานาเฟาซี แปล)
http://www.muslim2world.com/mp3/nizamuddin/12-15-9-58/8.14-9-58.mp3

Podcast

9. บายานมักเร็บ 14-9-58 เมาลานาอิบรอฮีม (เมาลานาอับบาส แปล )
http://www.muslim2world.com/mp3/nizamuddin/12-15-9-58/9.14-9-58.mp3

Podcast

10. บายานซุบฮิ 15-9-58 เมาลานาอิบรอฮีม (เมาลานาอับบาส แปล )
http://www.muslim2world.com/mp3/nizamuddin/12-15-9-58/10.15-9-58.mp3

Podcast

11. บายานสุดท้าย พร้อมดุอา 15-9-58 เมาลานาสะอั๊ด  (เมาลานาอับบาส แปล )
http://www.muslim2world.com/mp3/nizamuddin/12-15-9-58/11.15-9-58.mp3

Podcast

12. คำถาม-คำตอบ ปัญหา อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับโยรฮัลเกาะฮฺ และอาบาดี โดย ฮ.อับดุลกอเดร (บ้านป่า) และ ฮ.อับดุรเราะฮฺมาน (โกลก)15-9-58
http://www.muslim2world.com/mp3/nizamuddin/12-15-9-58/12.15-9-58.mp3  


ความคิดเห็น
 


Facebook Comments