ไฟล์เสียงอิจญติมะอฺตุงฆี บังกลาเทศ 8-10 ม.ค. 59

09/ม.ค./2016 08:29:46 โดย ADB
0
4788


ไฟล์เสียงอิจญติมะอฺตุงฆี บังกลาเทศ 8-10 ม.ค. 59


Podcast

1.  8 ม.ค.59  บายานซุบฮิ เมาลานาอับดุรเราะห์มาน(ปากีสถาน) แปลโดย เมาลานาดาวูด (ปาย)
http://www.muslim2world.com/mp3/ijtema/tongi2016/1.mp3

Podcast

2.  8 ม.ค.59  ตัรฆีบหลังตะเล็ม ด็อกเตอร์ซอนาฮุ้ลลอฮฺ(อินเดีย) แปลโดยเมาลานาอัสริ
http://www.muslim2world.com/mp3/ijtema/tongi2016/2.mp3

Podcast

3.  8 ม.ค.59  บายานอัสริ เมาลานาซุเฮล (นีซอมมุดดีน) แปลโดย เมาลานาลุกมาน
http://www.muslim2world.com/mp3/ijtema/tongi2016/3.mp3

Podcast

4.  8 ม.ค.59  บายานมักเร็บ เมาลานาสะอั๊ด (นีซอมมุดดีน) แปลโดย เมาลานาไฟซ้อล
http://www.muslim2world.com/mp3/ijtema/tongi2016/4.mp3

Podcast

5.  9 ม.ค.59  บายานซุบฮิ เมาลานาอิสมาอีล (นีซอมมุดดีน)  แปลโดย เมาลานาซุฮฺรี่
http://www.muslim2world.com/mp3/ijtema/tongi2016/5.mp3

Podcast

6.  9 ม.ค.59  ตัรฆีบ (ผู้อาวุโสนีซอมมุดดีน)  แปลโดย เมาลานาอุสมาน
http://www.muslim2world.com/mp3/ijtema/tongi2016/6.mp3

Podcast

7.  9 ม.ค.59  บายานอัสรี ลูกเมาลานาสะอั๊ด  แปลโดย เมาลานาอาซาน
http://www.muslim2world.com/mp3/ijtema/tongi2016/7.mp3

Podcast

8.  9 ม.ค.59  บายานมักเร็บ เมาลานากุรชี  แปลโดย เมาลานานัสรี
http://www.muslim2world.com/mp3/ijtema/tongi2016/8.mp3

Podcast

9.  10 ม.ค.59  บายานฮิดายะฮฺ พร้อมดุอา เมาลานาสะอั๊ด แปลโดย เมาลานาไฟซ้อล
http://www.muslim2world.com/mp3/ijtema/tongi2016/9.mp3

***หมายเหตุ:ในไฟล์เสียงอาจมีเสียงพูดคุย หรือมูซากาเราะห์แทรก เป็นการใช้เวลาช่วงรอ เพราะการแปลภาษาบังกลาเทศนั้นยาวกว่าภาษาอื่นๆมาก อนึ่งไฟล์นี้มิได้มีเป้าหมายเผยแพร่กับบุคคลทั่วไป เน้นเฉพาะ พี่น้องที่ต้องการฟังแต่ไม่มีโอกาสไปฟังด้วยตนเอง หรือพี่น้องที่ไปฟังด้วยตนเอง แต่ต้องการฟังเพื่อทบทวน ผิดพลาดประการใด ขอมะอัฟไว้ ณ ที่นี้***


  


ความคิดเห็น
 


Facebook Comments