เตือนลูกจ้างหยุดงาน 11 ธ.ค.อาจโดนไล่ออก

08/ธ.ค./2015 08:42:53 โดย ADB
0
1513


เป็นที่รู้กันดีแล้วว่า วันที่ 11 ธันวาคม มีกิจกรรม Bike for Dad บังเอิญเป็นวันศุกร์ และไม่ใช่วันหยุดราชการ ดังนั้น หากพนักงานบริษัทคนไหนจะถือโอกาสหยุดงานในวันนั้น ก็อาจจะโชคร้าย มีสิทธิ์ถูกเลิกจ้างทั้งนี้ ในวันดังกล่าว กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน หรือ กสร. ได้ออกประกาศขอความร่วมมือจากสถานประกอบการเอกชน 3 แสนแห่ง ให้ลูกจ้างหยุดเป็นกรณีพิเศษ ในวันที่ 11 ธันวาคม 2558 โดยไม่ถือเป็นวันลา เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติปั่นเพื่อพ่อ และเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ รวมถึงให้ผู้ใช้แรงงานมีวันหยุดที่ยาวนานสามารถเดินทางกลับไปเยี่ยมครอบครัว

กรณีนี้ น.ส.บุษยรัตน์ กาญจนดิษฐ์ ฝ่ายวิชาการ คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย ให้ความเห็นว่า ประกาศดังกล่าวเป็นเพียงการขอความร่วมมือจากสถานประกอบการเท่านั้น ไม่ใช่การบังคับ และผู้ประกอบการก็ไม่จำเป็นต้องให้ลูกจ้างหยุดงานตามประกาศดังกล่าว โดยไม่มีความผิด หากบริษัทได้จัดวันหยุดตามประเพณีไว้ครบถ้วนแล้วตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้แล้ว

น.ส.บุษยรัตน์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ มีลูกจ้างจำนวนมากได้สอบถามเข้ามาว่าหากหยุดงานในวันที่ 11 ธันวาคม โดยที่สถานประกอบการไม่ได้ประกาศให้เป็นวันหยุด ขอให้ระลึกว่าจะถือเป็นวันลา และอาจถูกหักเงินได้

ในกรณีที่ลูกจ้างต้องทำงานในวันเสาร์-อาทิตย์ เช่น ทำงานร้านอาหาร โรงแรม และหยุดต่อเนื่อง 3 วัน คือไม่มาทำงานตั้งแต่วันที่ 11 - 13 ธันวาคม 2558 ก็อาจสามารถถูกเลิกจ้างได้ทันทีโดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย เพราะถือว่าหยุดงานติดต่อกัน 3 วัน เป็นไปตามมาตรา 119 พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2514 ที่บัญญัติไว้ว่า "ละทิ้งหน้าที่เป็นเวลา 3 วันทำงานติดต่อกัน ไม่ว่าจะมีวันหยุดขั้นหรือไม่ก็ตาม โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร"


© สนับสนุนโดย Nation Channel


  


ความคิดเห็น
 


Facebook Comments