นาฬิกา Flash สวยๆ สำหรับคนทำเว็บ

16/มี.ค./2012 06:18:18 โดย ADB
14
11743


วิธีทํา  
 
ดาวน์โหลด ไฟล์ Flash นาฬิกาไปเก็บที่เครื่องก่อน
เมื่อดาวน์โหลดแบบที่ต้องการแล้ว ให้อัพโหลดไฟล์ไปเก็บในเว็บของเรา
เสร็จแล้วใช้ Code ด้านล่าง

<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000" id="obj1" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0" border="0" width="200" height="200">
<param name="movie" value="ใส่URL ของไฟล์นาฬิกา">
<param name="quality" value="High">
<param name="wmode" value="transparent">
<embed src="ใส่URL ของไฟล์นาฬิกา" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" name="obj1" width="200" height="200" quality="High" wmode="transparent"></object>


โดยให้แก้โค้ดตรง อักษรสีแดงกับสีน้ำเงิน

อักษรสีแดง ใส่เป็น Url ที่เก็บไฟล์ Flash นาฬิกา เช่น http://www.muslim2world.com/flash/clock/01.swf
อักษรสีนํ้าเงิน คือขนาดของนาฬิกา เปลี่ยนได้ตามต้องการ

เสร็จแล้วก้อเอาโค้ดที่เสร็จแล้วไปใส่เว็บ หรือบล็อกของเราได้เลย

 


  

« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 16/มี.ค./2012 06:22:44 โดย ADB »

14 ความคิดเห็น
  ความคิดเห็น #1 เมื่อ: 16/มี.ค./2012 06:22:05 »

<a href="http://www.muslim2world.com/flash/clock/01.swf" target="_blank" class="new_win">http://www.muslim2world.com/flash/clock/01.swf</a>

แบบที่ 1 ดาวน์โหลด http://www.muslim2world.com/flash/clock/01.swf
หรือเอาโค้ดด้านล่างไปแป๊ะเว็บเลยกก้อได้

โค๊ด: [Select]
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000" id="obj1" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0" border="0" width="200" height="200">
<param name="movie" value="http://www.muslim2world.com/flash/clock/01.swf">
<param name="quality" value="High">
<param name="wmode" value="transparent">
<embed src="http://www.muslim2world.com/flash/clock/01.swf" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" name="obj1" width="200" height="200" quality="High" wmode="transparent"></object>  ความคิดเห็น #2 เมื่อ: 16/มี.ค./2012 06:23:35 »
<a href="http://www.muslim2world.com/flash/clock/02.swf" target="_blank" class="new_win">http://www.muslim2world.com/flash/clock/02.swf</a>

แบบที่ 2 ดาวน์โหลด http://www.muslim2world.com/flash/clock/02.swf
หรือเอาโค้ดด้านล่างไปติดเว็บเลยก้อได้

โค๊ด: [Select]
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000" id="obj1" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0" border="0" width="200" height="200">
<param name="movie" value="http://www.muslim2world.com/flash/clock/02.swf">
<param name="quality" value="High">
<param name="wmode" value="transparent">
<embed src="http://www.muslim2world.com/flash/clock/02.swf" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" name="obj1" width="200" height="200" quality="High" wmode="transparent"></object>

« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 16/มี.ค./2012 06:28:53 โดย ADB »

  ความคิดเห็น #3 เมื่อ: 16/มี.ค./2012 06:24:18 »
<a href="http://www.muslim2world.com/flash/clock/03.swf" target="_blank" class="new_win">http://www.muslim2world.com/flash/clock/03.swf</a>

แบบที่ 3 ดาวน์โหลด http://www.muslim2world.com/flash/clock/03.swf
หรือเอาโค้ดด้านล่างไปติดเว็บเลยก้อได้

โค๊ด: [Select]
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000" id="obj1" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0" border="0" width="200" height="200">
<param name="movie" value="http://www.muslim2world.com/flash/clock/03.swf">
<param name="quality" value="High">
<param name="wmode" value="transparent">
<embed src="http://www.muslim2world.com/flash/clock/03.swf" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" name="obj1" width="200" height="200" quality="High" wmode="transparent"></object>

« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 16/มี.ค./2012 06:29:58 โดย ADB »

  ความคิดเห็น #4 เมื่อ: 16/มี.ค./2012 06:25:03 »
<a href="http://www.muslim2world.com/flash/clock/04.swf" target="_blank" class="new_win">http://www.muslim2world.com/flash/clock/04.swf</a>

แบบที่ 4 ดาวน์โหลด http://www.muslim2world.com/flash/clock/04.swf
หรือเอาโค้ดด้านล่างไปติดเว็บเลยก้อได้

โค๊ด: [Select]
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000" id="obj1" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0" border="0" width="200" height="200">
<param name="movie" value="http://www.muslim2world.com/flash/clock/04.swf">
<param name="quality" value="High">
<param name="wmode" value="transparent">
<embed src="http://www.muslim2world.com/flash/clock/04.swf" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" name="obj1" width="200" height="200" quality="High" wmode="transparent"></object>

« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 16/มี.ค./2012 06:30:59 โดย ADB »

  ความคิดเห็น #5 เมื่อ: 16/มี.ค./2012 06:25:57 »
<a href="http://www.muslim2world.com/flash/clock/05.swf" target="_blank" class="new_win">http://www.muslim2world.com/flash/clock/05.swf</a>

แบบที่ 5 ดาวน์โหลด http://www.muslim2world.com/flash/clock/05.swf
หรือเอาโค้ดด้านล่างไปติดเว็บเลยก้อได้

โค๊ด: [Select]
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000" id="obj1" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0" border="0" width="200" height="200">
<param name="movie" value="http://www.muslim2world.com/flash/clock/05.swf">
<param name="quality" value="High">
<param name="wmode" value="transparent">
<embed src="http://www.muslim2world.com/flash/clock/05.swf" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" name="obj1" width="200" height="200" quality="High" wmode="transparent"></object>

« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 16/มี.ค./2012 06:31:33 โดย ADB »

  ความคิดเห็น #6 เมื่อ: 16/มี.ค./2012 06:26:34 »
<a href="http://www.muslim2world.com/flash/clock/06.swf" target="_blank" class="new_win">http://www.muslim2world.com/flash/clock/06.swf</a>

แบบที่ 6 ดาวน์โหลด http://www.muslim2world.com/flash/clock/06.swf
หรือเอาโค้ดด้านล่างไปติดเว็บเลยก้อได้

โค๊ด: [Select]
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000" id="obj1" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0" border="0" width="200" height="200">
<param name="movie" value="http://www.muslim2world.com/flash/clock/06.swf">
<param name="quality" value="High">
<param name="wmode" value="transparent">
<embed src="http://www.muslim2world.com/flash/clock/06.swf" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" name="obj1" width="200" height="200" quality="High" wmode="transparent"></object>

« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 16/มี.ค./2012 06:32:00 โดย ADB »

  ความคิดเห็น #7 เมื่อ: 16/มี.ค./2012 06:28:22 »
<a href="http://www.muslim2world.com/flash/clock/07.swf" target="_blank" class="new_win">http://www.muslim2world.com/flash/clock/07.swf</a>

แบบที่ 7 ดาวน์โหลด http://www.muslim2world.com/flash/clock/07.swf
หรือเอาโค้ดด้านล่างไปติดเว็บเลยก้อได้

โค๊ด: [Select]
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000" id="obj1" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0" border="0" width="200" height="200">
<param name="movie" value="http://www.muslim2world.com/flash/clock/07.swf">
<param name="quality" value="High">
<param name="wmode" value="transparent">
<embed src="http://www.muslim2world.com/flash/clock/07.swf" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" name="obj1" width="200" height="200" quality="High" wmode="transparent"></object>

« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 16/มี.ค./2012 06:32:21 โดย ADB »

  ความคิดเห็น #8 เมื่อ: 16/มี.ค./2012 06:33:12 »

<a href="http://www.muslim2world.com/flash/clock/08.swf" target="_blank" class="new_win">http://www.muslim2world.com/flash/clock/08.swf</a>

แบบที่ 8 ดาวน์โหลด http://www.muslim2world.com/flash/clock/08.swf
หรือเอาโค้ดด้านล่างไปติดเว็บเลยก้อได้

โค๊ด: [Select]
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000" id="obj1" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0" border="0" width="200" height="200">
<param name="movie" value="http://www.muslim2world.com/flash/clock/08.swf">
<param name="quality" value="High">
<param name="wmode" value="transparent">
<embed src="http://www.muslim2world.com/flash/clock/08.swf" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" name="obj1" width="200" height="200" quality="High" wmode="transparent"></object>

  ความคิดเห็น #9 เมื่อ: 16/มี.ค./2012 06:34:09 »

<a href="http://www.muslim2world.com/flash/clock/09.swf" target="_blank" class="new_win">http://www.muslim2world.com/flash/clock/09.swf</a>

แบบที่ 9 ดาวน์โหลด http://www.muslim2world.com/flash/clock/09.swf
หรือเอาโค้ดด้านล่างไปติดเว็บเลยก้อได้

โค๊ด: [Select]
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000" id="obj1" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0" border="0" width="200" height="200">
<param name="movie" value="http://www.muslim2world.com/flash/clock/09.swf">
<param name="quality" value="High">
<param name="wmode" value="transparent">
<embed src="http://www.muslim2world.com/flash/clock/09.swf" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" name="obj1" width="200" height="200" quality="High" wmode="transparent"></object>

  ความคิดเห็น #10 เมื่อ: 16/มี.ค./2012 06:35:02 »

<a href="http://www.muslim2world.com/flash/clock/10.swf" target="_blank" class="new_win">http://www.muslim2world.com/flash/clock/10.swf</a>

แบบที่ 10 ดาวน์โหลด http://www.muslim2world.com/flash/clock/10.swf
หรือเอาโค้ดด้านล่างไปติดเว็บเลยก้อได้

โค๊ด: [Select]
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000" id="obj1" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0" border="0" width="200" height="200">
<param name="movie" value="http://www.muslim2world.com/flash/clock/10.swf">
<param name="quality" value="High">
<param name="wmode" value="transparent">
<embed src="http://www.muslim2world.com/flash/clock/10.swf" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" name="obj1" width="200" height="200" quality="High" wmode="transparent"></object>

  ความคิดเห็น #11 เมื่อ: 01/ธ.ค./2012 03:22:04 »
<a href="http://www.muslim2world.com/flash/clock/11.swf" target="_blank" class="new_win">http://www.muslim2world.com/flash/clock/11.swf</a>

แบบที่ 11 ดาวน์โหลด http://www.muslim2world.com/flash/clock/11.swf
หรือเอาโค้ดด้านล่างไปติดเว็บเลยก้อได้

โค๊ด: [Select]
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000" id="obj1" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0" border="0" width="200" height="200">
<param name="movie" value="http://www.muslim2world.com/flash/clock/11.swf">
<param name="quality" value="High">
<param name="wmode" value="transparent">
<embed src="http://www.muslim2world.com/flash/clock/11.swf" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" name="obj1" width="200" height="200" quality="High" wmode="transparent"></object>

  ความคิดเห็น #12 เมื่อ: 03/ธ.ค./2012 03:53:35 »
<a href="http://www.muslim2world.com/flash/clock/12.swf" target="_blank" class="new_win">http://www.muslim2world.com/flash/clock/12.swf</a>

แบบที่ 12 ดาวน์โหลด http://www.muslim2world.com/flash/clock/12.swf
หรือเอาโค้ดด้านล่างไปติดเว็บเลยก้อได้

โค๊ด: [Select]
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000" id="obj1" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0" border="0" width="200" height="200">
<param name="movie" value="http://www.muslim2world.com/flash/clock/12.swf">
<param name="quality" value="High">
<param name="wmode" value="transparent">
<embed src="http://www.muslim2world.com/flash/clock/12.swf" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" name="obj1" width="200" height="200" quality="High" wmode="transparent"></object>

  ความคิดเห็น #13 เมื่อ: 10/ธ.ค./2012 05:48:48 »
<a href="http://www.muslim2world.com/flash/clock/13.swf" target="_blank" class="new_win">http://www.muslim2world.com/flash/clock/13.swf</a>

แบบที่ 13 ดาวน์โหลด http://www.muslim2world.com/flash/clock/13.swf
หรือเอาโค้ดด้านล่างไปติดเว็บเลยก้อได้

โค๊ด: [Select]
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000" id="obj1" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0" border="0" width="200" height="200">
<param name="movie" value="http://www.muslim2world.com/flash/clock/13.swf">
<param name="quality" value="High">
<param name="wmode" value="transparent">
<embed src="http://www.muslim2world.com/flash/clock/13.swf" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" name="obj1" width="200" height="200" quality="High" wmode="transparent"></object>

  ความคิดเห็น #14 เมื่อ: 21/ธ.ค./2012 02:08:59 »
<a href="http://www.muslim2world.com/flash/clock/14.swf" target="_blank" class="new_win">http://www.muslim2world.com/flash/clock/14.swf</a>

แบบที่ 14 ดาวน์โหลด http://www.muslim2world.com/flash/clock/14.swf
หรือเอาโค้ดด้านล่างไปติดเว็บเลยก้อได้

โค๊ด: [Select]
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000" id="obj1" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0" border="0" width="200" height="200">
<param name="movie" value="http://www.muslim2world.com/flash/clock/14.swf">
<param name="quality" value="High">
<param name="wmode" value="transparent">
<embed src="http://www.muslim2world.com/flash/clock/14.swf" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" name="obj1" width="200" height="200" quality="High" wmode="transparent"></object>

 


Facebook Comments