ร้านทองจ๊าก เสียภาษีนิติบุคคล ร้านขายยาคิวต่อไป

15/เม.ย./2016 10:45:47 โดย ADB
0
1448


นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า หลังจากการสัมมนาร้านค้าทองและสมาคมที่เกี่ยวข้องกับการค้าทองคำในไทย เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ได้ข้อยุติว่า ร้านค้าทองคำทั้ง 7 พันกว่าแห่งทั่วประเทศ ที่เสียภาษีในรูปแบบบุคคลธรรมดา จะเปลี่ยนมาจดทะเบียนในนามนิติบุคคลทั้งหมดภายในปีนี้

ส่วนร้านค้าส่งทองคำที่มี 75 ราย ก็จะเข้ามาอยู่ในบัญชีของการตรวจสอบภาษีผู้ประกอบการรายใหญ่ เพื่อให้การตรวจสอบภาษีในต้นทางของธุรกิจค้าทองคำ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

"การที่ร้านค้าทองคำจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล จะทำให้ผู้ประกอบการได้รับประโยชน์มากกว่าการเป็นบุคคลธรรมดา เช่น ในกรณีราคาทองคำลดลง หรือกรณีร้านทองถูกปล้น ทำให้สูญเสียทองคำ หากเป็นนิติบุคคล ก็สามารถนำผลขาดทุนหรือความสูญเสียจากการถูกปล้นมาลงบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายได้ ขณะที่การเป็นบุคคลธรรมดา ทำไม่ได้" นายประสงค์ กล่าว

นายประสงค์ กล่าวว่า นอกจากการดำเนินการกับร้านทองแล้ว กรมยังเตรียมขยายฐานไปยังร้านขายยาทั่วประเทศ ซึ่งปัจจุบันเสียภาษีในลักษณะบุคคลธรรมดา กรมพยายามให้เข้ามาเสียภาษีในรูปแบบนิติบุคคล ซึ่งการเป็นนิติบุคคล เกิดผลดีกับร้านค้าเอง เพราะเมื่อขาดทุนจากการค้าขาย ก็ไม่มีภาระภาษี และสามารถหักผลขาดทุนดังกล่าวได้นานถึง 5 ปี


ที่มา:มติชนออนไลน์


  


ความคิดเห็น
 


Facebook Comments